Rượu xếp đầu bảng về mức độ nguy hiểm của các chất kích thích

Rượu là hợp chất nguy hiểm nhất, tiếp đến là heroin, cocaine, thuốc lá, thuốc lắc, methamphetamine (ma tuý đá) và cần sa.

Theo một nghiên cứu mới đây được công bố trên Tạp chí Khoa học Scientific Reports, tất cả các chất kích thích đều có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu xét về mức độ nguy hiểm, rượu có khả năng gây chết người cao nhất, thậm chí còn cao hơn 114 lần so với cần sa.

Nghiên cứu cho thấy rượu là loại chất kích thích nguy hiểm nhất. Các chất gây chết người tiếp theo là heroin và cocaine, thuốc lá, thuốc lắc và methamphetamine.

Mục đích của nghiên cứu này không nhằm khuyên con người nên hay không nên sử dụng loại chất kích thích nào, mà chỉ nhằm so sánh mức độ nguy hiểm của các chất kích thích phổ biến trong đời sống hiện nay.

Các tác giả nghiên cứu, dẫn đầu bởi Tiến sĩ Dirk Lachenmeier, từ ĐH Kỹ thuật Dresden, Đức, cho rằng cần sa là chất kích thích có khả năng giết người thấp nhất trong số 7 chất kích thích được đưa ra so sánh

Trong số này, rượu là hợp chất nguy hiểm nhất, tiếp đến là heroin, cocaine, thuốc lá, thuốc lắc, methamphetamine (ma tuý đá) và cần sa.

Để xác định nguy cơ tử vong do từng loại chất gây nên, các nhà khoa học đã tiến hành nghiên cứu về liều lượng gây chết người của mỗi chất, tương quan với mức độ sử dụng các chất này trên thực tế.

Kết quả cho thấy cần sa được xếp hạng có nguy cơ tử vong “thấp”, các chất còn lại được xếp hạng “trung bình” và “cao”. Nghiên cứu quốc tế này được hoàn thành vào ngày 30/1/2015, nhưng gần đây mới được công bố trên phương tiện truyền thông đại chúng.

Thu Hà (Theo Independent)

10,573 thoughts on “Rượu xếp đầu bảng về mức độ nguy hiểm của các chất kích thích