LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA 

Địa chỉ liên hệ

Cơ sở 1:1051 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Cơ Sở 2: Cơ sở 2: 978 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh

HOTLINE : (028) 6270 0119 – (028) 2215 4274
0982 120 908 – 090 371 5529 – 0933 161 985

 

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ CÁC PHÒNG BAN TẠI TRUNG TÂM CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

  • BAN GIÁM ĐỐC

(08)3898 6513 

0903 715 529 (Bs. Duy)

0903 834 238 (CN. Tâm)

0903 730 816 (CN. Tuấn)

0982 120 908 (Ths. Minh)

0979 706 102 (Bs. Chinh)

  • PHÒNG TƯ VẤN VÀ TIẾP NHẬN

(08) 6270 0119

(08) 2215 4274

(08) 3898 6515 (12)

0903 196 778 (Ngọc)

0933 161 985 (Bình)

0986 648 480 (Nguyên)

0982 120 908 (Ths.Minh)

0903 730 816 (CN.Tuấn)

0903 715 529 (Bs. Duy)

  • PHÒNG Y TẾ

(08) 3898 6515 (15)

0979 706 102 (Bs. Chinh)

0963 805 738 (Bs. Phúc)

0983 338 869 (CNĐD. Lan)

  • KHOA CHỐNG TÁI NGHIỆN

(08) 3898 6515 (23)

(08) 2214 9452

0982 120 908 (Ths.Minh)

0909  870  896 (CN. Dịu)

0168 351 2972 (CN. Ngà)

0164 747 0745 (CN. Hảo)