LIÊN HỆ

TRUNG TÂM ĐIỀU DƯỠNG VÀ CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA 

Địa chỉ liên hệ

Cơ sở 1:1051 Bình Quới, phường 28, quận Bình Thạnh, Hồ Chí Minh
Cơ Sở 2: Cơ sở 2: 978 Nguyễn Duy Trinh, Phường Phú Hữu, Quận 9, Tp.Hồ Chí Minh

HOTLINE : (028) 6270 0119 – (028) 2215 4274
0982 120 908 – 090 371 5529 – 0933 161 985

ĐIỆN THOẠI LIÊN HỆ CÁC PHÒNG BAN TẠI TRUNG TÂM CAI NGHIỆN MA TÚY THANH ĐA

  • BAN GIÁM ĐỐC

         (028)3898 6513 

          0903 715 529 (Bs. Duy)

          0903 730 816 (CN. Tuấn)

          0982 120 908 (Ths. Minh)

          0979 706 102 (Bs. Chinh)

          0903 834 238 (CN. Tâm)

  • PHÒNG TƯ VẤN VÀ TIẾP NHẬN

          (028) 6270 0119

          (028) 2215 4274

          (028) 3898 6515 (12)

          0903 196 778 (Ngọc)

          0933 161 985 (Bình)

          0986 648 480 (Nguyên)

          0982 120 908 (Ths.Minh)

          0903 730 816 (CN.Tuấn)

         0903 715 529 (Bs. Duy)

  • PHÒNG Y TẾ

          (028) 3898 6515 (15)

0867715001

          0979 706 102 (Bs. Chinh)

          0902 417 341 (Bs. Mai)

          0983 338 869 (CNĐD. Lan)

          0913 651 540 (Ys. Xuân)

  • KHOA CHỐNG TÁI NGHIỆN

           (028) 3898 6515 (23)

           (028) 2214 9452

            0982 120 908 (Ths.Minh)

            0909  870  896 (CN. Dịu)

            0168 351 2972 (CN. Ngà)

            0164 747 0745 (CN. Hảo)

       PHÒNG GIÁO VỤ    

0982 383080 (CN. LOAN)

          0903 171 704 (Thầy Hải)

         0908 0630346 (Cô Điệp)